VERİ İŞLEME POLİTİKASI

Gizlilik Politikası

Bu gizlilik politikası (bundan böyle "gizlilik politikası" olarak anılacaktır) LEI Register OÜ'nün (bundan böyle "LEI Sicili" olarak anılacaktır) kurallarını ve topladığımız kişisel veri türlerini ve toplanan kişisel verileri nasıl işlediğimizi tasvir eder. Bu gizlilik politikası, ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde değiştirilebilir.

1. Veri denetleyicisi
LEI Register OÜ, Uus 21-2, 10111, Tallinn, Harjumaa

2. İlgili kişi
[email protected]

3. Kişisel verilerin işlenmesindeki amaç ve yasal dayanaklar
Toplanan kişisel veriler LEI Sicili ve bilmeleri-gerektiği-ölçüde sözleşme ortakları tarafından kullanılır. Sadece tüzel kişilerin veya onların temsilcilerinin kişisel verilerini (bundan böyle 'şirket' veya 'kişi' olarak anılacaktır) işliyoruz.
Aşağıdaki kişilerin kişisel verilerini işliyoruz: 1) LEI Sicili'nin mevcut müşterileri; 2) LEI Sicili'nin web sitesi www.legalentityidentifier.co.uk (bundan böyle "web sitesi" olarak anılacaktır) aracılığıyla bir sorgu gönderenler (potansiyel müşteri); 3) LEI Sicili'nin web sitesine göz atanlar (potansiyel müşteri); veya 4) LEI kodu iletişim adresi halka açık bir veritabanında bulunanlar (potansiyel müşteri).

LEI Sicili, toplanan kişisel verileri müşterilerle veya potansiyel müşterilerle iletişim kurmak ve onlara hizmet sağlamak için kullanır. LEI Sicili kişisel verileri ayrıca ekonomik faaliyetlerini ve analizlerini desteklemek, iş analizleri yapmak, ürün ve hizmetlerini geliştirmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek için de kullanabilir.
Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesinin yasal dayanağı, LEI Sicili'nin ürün ve hizmetlerini sunmak, iyileştirmek ve geliştirmek, ayrıca daha iyi, hedeflenmiş reklamlar sunmak için veri toplama ve işleme konusundaki meşru ilgisidir.

LEI Sicili, toplanan kişisel verileri yetkisiz üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir. Bununla birlikte, LEI Sicili, kişisel verileri LEI Sicili’ne sözleşmeye dayalı olarak hizmetıler sağlayan üçüncü şahıslara aktarabilir. Bu tür üçüncü şahıslar, kendilerine aktarılan kişisel verileri sadece sözleşmeye dayalı hizmetin sağlanması için kullanmakla yükümlüdür. Ayrıca, LEI Sicili toplanan kişisel verileri ilgili yasaların gerektirdiği durumlarda yetkililere veya diğer üçüncü taraflara ifşa edebilir.

4. İşlenen kişisel veriler
Normal veriler, örneğin:
· şirket adı;
·  Bir LEI koduna sahip şirketin LEI kodunun numarası;
· e-posta adresi;
· bulunduğu ülke.

Hizmetlerimizin veya web sitemizin kullanımı veya benzer başka bir durumla bağlantılı olarak toplanan kişisel veriler, örneğin:
· hizmet veya web sitesi kullanım verileri;
· kullanılan cihaz hakkında bilgiler;
· LEI Kodu;
· IP adresi;
· tarayıcı hakkında bilgi.

5. Genel veri kaynakları ve çerezler
Müşteri, LEI Sicili'nden bir ürün veya hizmet satın aldığında ve web sitesini ziyaret edip bir sorgu gönderdiğinde kişisel verilerini kendisi sağlar. LEI Sicili, potansiyel müşteriler hakkında gerekli bilgileri halka açık veritabanlarından toplar. Bilgileri doğrudan pazarlama amacıyla aktardığımızda, müşteri kişisel verilerinin halka açık veritabanlarından elde edilip edilmediğine dair bir gösterge görecektir.

LEI Sicili, müşterilerin deneyimini iyileştirmek için çerezleri kullanır.
Müşteri, hizmetlerimizi kullanarak cihazlarında çerezlerin saklanmasına izin vermiş olur. Müşteri cihazında çerezlerin saklanmasını devre dışı bırakmaya karar verirse, LEI Sicili hizmetlerine erişemeyebilir veya bu hizmetleri kullanamayabilir.

6. Kişisel verilerin olağan alıcıları ve kişisel verilerin Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki ülkelere aktarımı. LEI Sicili, kişisel verileri Avrupa Birliği üye devletlerinin yanı sıra Avrupa Ekonomik Alanı'na katılan ülkelerin yetki alanlarında da işler.

7.  Veri güvenliği
Toplanan kişisel veriler büyük bir dikkatle işlenir ve gizli tutulur. Yalnızca görevleri kişisel verilerin işlenmesi olan kişiler, kişisel verilere erişme hakkına sahiptir.
Toplanan kişisel verileri barındıran bir sisteme (iAdmin veya Google Drive) erişmek için, kullanıcıların kişisel kullanıcı kimliklerini ve şifrelerini kullanarak oturum açmaları gerekir.
Toplanan tüm kişisel veriler, yanlışlıkla veya yasa dışı erişime (Google Drive) ve değiştirilmeye, yok edilmeye veya diğer benzer işlemlere (yedek günlük) karşı korunur.

8. Müşterinin hakları
Müşteriler aşağıdaki haklara sahiptir:
kişisel verilerine erişmek, onları yenilemek, kaldırmak ve düzeltmek;
Kişisel verilerin işlenmesi müşteri tarafından verilen onaya dayalı ise, verdikleri onayı geri alma hakkı;
• LEI Sicili’nden kişisel verilerinin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etmek;
kişisel verilerinin işlenmesinin durdurulmasını talep etmek.

Müşteriler, e-posta yoluyla bize ulaşarak veya bizden aldıkları bir e-postanın altbilgisindeki 'abonelikten çık' bağlantısını tıklayarak yukarıda listelenen tüm hakları kullanabilirler.
LEI Sicili, müşteriden talebini yazılı olarak belirtmesini isteyebilir.

Müşteri, LEI Sicili’nin kişisel verilerini işleme şeklinden memnun değilse, o zaman veri koruma mevzuatının taleplerinin yerine getirilmesini kontrol eden yetkili denetim otoritesine şikayette bulunma hakkına sahiptir.

Yazılı talepler ve sorular aşağıdaki adrese gönderilmelidir:

LEI Register OÜ
[email protected]

9. Veri saklama politikası
Toplanan kişisel veriler, yalnızca gerekli olduğu ve yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği veya gerekçelendirildiği sürece saklanacaktır.
LEI Sicili'nin müşterilerinin ve potansiyel müşterilerinin kişisel verileri, ilgili iş ilişkisi devam ettiği sürece saklanacaktır. İş ilişkisi sona ererse ve kişisel veriler artık aktif olarak kullanılmazsa, veriler devre dışı bırakılacaktır. Etkin olmayan kişisel veriler, LEI Sicili'nin veri saklama politikasına uygun olarak silinecektir.