GİZLİLİK POLİTİKASI

1. Giriş

İşbu gizlilik politikası (bundan böyle "Gizlilik Politikası" olarak anılacaktır), LEI Register grup şirketi (bundan böyle "LEI Sicili" veya "biz" olarak anılacaktır) kişisel verileri işleme amaçları, yasal dayanakları ve yöntemleri hakkında genel bilgi verir. Ayrıca, Gizlilik Politikası hangi kişisel verileri işlediğimizi, veri saklama sürelerini ve veri sahibi olarak haklarınızı ve bu hakları nasıl kullanacağınızı açıklar.

LEI Sicili, yüksek seviye kişisel veri koruması ve tüm düzenleyici gerekliliklerin yerine getirildiğini temin etmek amacıyla, faaliyetleri boyunca Genel Veri Koruma Yönetmeliği (AB) 2016/679 (bundan böyle "GDPR" olarak anılacaktır) ve diğer geçerli mevzuatta belirtilen gerekliliklere uyar.

Kişisel verilerinizin Denetleyicisi LEI Register grup şirketidir, yani LEI Register grup bünyesindeki bir şirket, sözleşmeye veya sözleşme öncesi bir ilişkiye veya şirket tarafından sunulan ve kullandığınız veya kullanmayı düşündüğünüz diğer hizmetlere dayalı olarak verilerinizi işlemekten sorumludur. Tüm LEI Register grup şirketlerinin iletişim bilgilerini burada bulabilirsiniz.

Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen [email protected] adresinden e-posta yoluyla bizimle iletişime geçin.

2. İşlemenin amaçları ve yasal dayanakları

LEI Sicili, kişisel verilerinizi yalnızca Gizlilik Politikasının bu Bölümünde belirtilen amaçları elde etmek için gerekli olan asgari düzeyde işler. Kişisel verilerin herhangi bir şekilde işlenmesinin, aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan belirli, sınırlı bir amacı ve yasal dayanağı vardır.

2.1. Hizmetlerin temini için sözleşmelerinin akdedilmesi ve yerine getirilmesi

LEI Sicili'nin ana faaliyetleri, bir tüzel kişiyi tanımlamak için dünya çapında kullanılan LEI kodları (Tüzel Kişi Kimlik Kodu), resmi kayıt temsilcisinin faaliyetlerini kapsar. Bu faaliyetler, LEI kodunun kaydı, yenilemesi ve transferi ile ilgili olarak tüzel kişilere sağlanan hizmetleri içerir.

LEI Sicili bu hizmetleri sağlamak için hizmetlerimizi kullanan tüzel kişilerin temsilcilerinin iletişim verilerini işler (ad ve soyad, telefon numarası, e-posta adresi).
İşbu bölümde açıklanan kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı (hizmet sağlama veya hazırlık aşamasına bağlı olarak) LEI Sicili ile müşteri arasında akdedilen sözleşmeyi yerine getirme yükümlülüğü veya ilgili sözleşmenin imzalanmasından önce önlem alma ihtiyacıdır (GDPR Madde 6(1)(b)).

2.2. Pazarlama faaliyetleri

LEI Sicili ve/veya sözleşmeli iş ortaklarımız, kamuya açık kaynaklarda bulunan iletişim bilgilerini kullanarak mevcut müşterilere ve potansiyel müşterilere (bunlar aynı zamanda tüzel kişilerdir) posta ve e-posta yoluyla haber bülteni ve diğer bildirimler gönderebilir (bundan böyle "Haber Bülteni" olarak anılacaktır). Bu şekilde veri işlemenin amacı, LEI Sicili hizmetlerini potansiyel müşterilere tanıtmak, hizmetlerimiz ve hizmet deneyimimiz hakkında geri bildirim toplamak ve bu bilgilere dayanarak iş süreçlerimizi ve hizmet portföyümüzü geliştirmektir.

Tüzel kişiliğinize gönderilen Haber Bültenlerinden, ilgili Haber Bülteninin yanındaki "aboneliği iptal et" butonuna tıklayarak çıkabilirsiniz (e-posta Haber Bültenleri içindir). Gizlilik Politikasının 1. Bölümünde sunulan iletişim bilgilerini kullanarak ilgili bir taleple bize bildirim göndererek Haber Bültenlerinden (hem posta hem de e-posta yoluyla gönderilen) çıkmak da mümkündür.

Haber Bülteni göndermenin yasal dayanağı, muayyen duruma bağlı olarak, veri sahibinin rızası (GDPR Madde 6(1)(a)) veya Estonya Elektronik İletişim Yasasının 103¹ 2 ve 3. fıkralarıdır.

Kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağının rıza olduğunu ve rızanın sonradan geri çekilmesinin önceden alınmış rızaya dayalı veri işlemenin yasallığını etkilemeyeceğini lütfen unutmayın.

2.3. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Belirli koşullar altında, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için kişisel verileri işlemek zorundayız. Örneğin, muhasebe yükümlülükleri, resmi makamlardan gelen sorulara yanıt verme, Kara Para Aklama ve Terörizmin Finanse Edilmesiyle Mücadele (AML/CFT) düzenlemelerinden kaynaklanan yükümlülükler ve denetim makamlarını ve bireyleri (potansiyel) ihlaller hakkında bilgilendirme.

Bu tür durumlarda, kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı yasal yükümlülüğümüzdür (GDPR Madde 6(1)c)).

3. Veri saklama

Kişisel verilerinizi yalnızca işbu Gizlilik Politikasının 2. Bölümünde belirtilen amaçlar için gerekli olduğu süre boyunca saklarız.

Kişisel verilerin müşteri sözleşmelerinin akdedilmesi ve yerine getirilmesi için işlenmesi

Bu tür kişisel veriler genellikle ilgili müşteri ilişkisi süresince ve olası yasal taleplerin sona erme tarihine kadar saklanırlar. Bir sözleşmenin imzalanması ile sona ermeyen sözleşme öncesi görüşmeler veya danışma sırasında işlenen kişisel veriler (örneğin danışma ve fiyat sorgulamaları sırasında işlenen veriler), ilgili görüşmenin sona ermesinden itibaren 5 yıl süreyle saklanır.

Pazarlama faaliyetleri için işlenen kişisel veriler

Bu tür kişisel veriler işleme gerekliliği sona erene kadar, ancak müşteri ilişkisinin sona ermesinden veya belirli pazarlama faaliyetleri için yasal dayanak olan rızanın geri çekilmesinden (işleme için yasal dayanağın rıza olması koşuluyla) daha uzun olmamak üzere saklanır.

Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenen kişisel veriler

Yasal yükümlülükleri yerine getirmek için ve diğer muayyen durumlarda, kişisel verileri yukarıda belirtilenden daha uzun bir süre boyunca saklayabildiğimiz durumlar aşağıdadır:

(a) LEI Sicili'nin tabi olduğu yasal yükümlülüklere uymak için;
(b) muhasebesel nedenlerle;
(c) olası talep haklarının gerçekleştirilmesine ilişkin nedenlerle.

Örneğin, tüm muhasebe belgelerinin asıllarını (örneğin faturalar) ilgili muhasebe girişinin yapıldığı mali yılın sonundan itibaren 7 yıl boyunca saklarız. Taleplerin sunulmasını veya bize yönelik olası taleplere itirazların sunulmasını sağlayabilmek için, kişisel verileri talepler için zaman aşımı süresi uyarınca 5 yıl veya en fazla 10 yıl (kasıtlı ihlal durumunda) ve devam eden ihtilaflar durumunda nihai çözüme ulaşana kadar saklayabiliriz.

4. Çerezler

Yukarıda açıklanan veri işlemeye ek olarak, https://www.leikodu.com.tr web sitesinde (bundan böyle "İnternet Sitesi" olarak anılacaktır), size daha iyi, daha hızlı ve daha güvenli bir kullanıcı deneyimi sunma amacıyla çerez kullanıyoruz. Çerezler, bilgisayarınızda, akıllı telefonunuzda, tabletinizde veya İnternet Sitesini ziyaret etmek için kullandığınız diğer cihazlarda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, İnternet Sitesinin nasıl kullanıldığı hakkında bize bilgi verir, İnternet Sitesi ziyaretlerine ilişkin istatistikler oluşturmamıza, potansiyel olarak ilginizi çekebilecek pazarlama içeriğini göstermemize ve İnternet Sitesinin işlevselliğinin yanı sıra yüksek standartta kullanıcı deneyimi sunmamıza yardımcı olur.

Web sitesi aşağıdaki çerezleri kullanır:

Gerekli çerezler

Çerez Amaç Saklama süresi
__cfruid Cloudflare bu çerezi güvenilir web trafiğini tanımlamak için kullanır. oturum
enforce_policy PayPal bu çerezi güvenli işlemler için kullanır. 1 yıl
LANG Paypal bu çerezi ödeme seçenekleri sağlamak ve güvenlik amacıyla kullanır. 9 saat
tsrce PayPal, bu çerezi web sitesinde PayPal ödeme hizmetini etkinleştirmek için kullanır. 3 gün
x-pp-s PayPal bu çerezi sitedeki ödemeleri işlemek için kullanır. oturum
l7_az PayPal bu çerezi web sitesindeki PayPal oturum açma işlevi için kullanır. 1 saat
ts PayPal bu çerezi PayPal üzerinden güvenli işlemleri etkinleştirmek için kullanır. 1 yıl 1 ay 4 gün
ts_c PayPal, PayPal üzerinden güvenli ödeme yapmak için bu çerezi kullanır. 1 yıl 1 ay 4 gün
leiregister_order_id Ödemeyi doğru formla eşleştirmek için gereken başvuru formu kimliğidir. Ödeme yapıldıktan sonra doğru sipariş verilerini göstermek için de kullanılır. 3 gün
JSESSIONID Bu çerez, ziyaret süresince oturumu korumak için oturum oluşturulduğunda oluşturulur/gönderilir. oturum
BIGipServer* Bu çerez, yük dengeleme ve kullanıcı oturumlarının ve web sitesi performansının tutarlı olmasını sağlamak için kullanılır. oturum
TS01* Bu çerez güvenlik ve oturum yönetimi içindir, güvenli işlemler ve tutarlı kullanıcı deneyimi sağlar. oturum
LS_CSRF_TOKEN Zoho, ziyaretçinin yaptığı AJAX çağrıları için Siteler Arası İstek Sahteciliğini (CSRF) önlemek için güvenlik amacıyla bu çerezi kullanır oturum
PHPSESSID Bu çerez PHP uygulamalarına özgüdür. Çerez, web sitesindeki kullanıcı oturumlarını yönetmek için kullanıcının benzersiz oturum kimliğini saklar ve tanımlar. Bu çerez bir oturum çerezidir ve tüm tarayıcı pencereleri kapatıldığında silinir. oturum

İşlevsel çerezler

Çerez Amaç Saklama süresi
SRM_B Microsoft Advertising bu çerezi ziyaretçilerin benzersiz kimliği için kullanır. 1 yıl 24 gün
leiregistero-_zldp Bu çerez, Zoho SalesIQ için benzersiz ziyaretçileri tanımlar 1 yıl 1 ay 4 gün
leiregistero-_zldt Bu çerez, bir ziyaretçinin Zoho SalesIQ'daki benzersiz ziyaretlerini tanımlar 1 gün
_uetsid Microsoft Advertising bu çerezi sitedeki benzersiz bir oturumun oturum kimliğini tanımlamak için kullanır. 1 gün
_uetvid Microsoft Advertising bu çerezi, benzersiz bir ziyaretçiyi temsil eden benzersiz, anonimleştirilmiş ziyaretçi kimliği tanımlamak için kullanır. 1 yıl 24 gün
_vwo_ds VWO, bu çerezi VWO Insights için kalıcı ziyaretçi düzeyinde veriler için kullanır. 3 ay
_vwo_sn VWO bu çerezi oturum düzeyindeki bilgileri saklamak için kullanır. 1 saat
_vis_opt_s VWO bu çerezi bir ziyaretçi için oluşturulan oturumları takip etmek için kullanır. Tarayıcının kaç kez kapatılıp yeniden açıldığını gösterir.  3 ay 8 gün
_vis_opt_test_cookie VWO bu çerezi, kullanıcının tarayıcısında çerezlerin etkin olup olmadığını belirlemek için oluşturur. oturum
uesign Zoho bu çerezi Ziyaretçi Canlı Sohbeti için kullanır. 1 ay
_zcsr_tmp Zoho bu çerezi web sitesindeki oturum açma işlevi için kullanır. oturum
CF5aca6f3602033_1/2 Kullanıcıların girdiği form verilerini kaydederek daha sonra bilgileri kaybetmeden formu tamamlamalarına olanak tanır. 1 gün

İstatistik çerezleri

Çerez Amaç Saklama süresi
MR Bing, bu çerezi MUID'nin yenilenip yenilenmeyeceğini belirtmek için kullanır. 7 gün
SM Microsoft Clarity, bu tanımlama bilgisini MUID'yi Microsoft etki alanlarını senkronize etmek için kullanır. oturum
MUID Microsoft Clarity, bu çerezi Microsoft sitelerini ziyaret eden benzersiz web tarayıcılarını tanımlamak için kullanır. Bu çerezler reklam, site analitikleri ve diğer işlemsel amaçlar için kullanılır. 1 yıl 24 gün
_gcl_au Google Tag Manager bu çerezi "Conversion Linker" işlevi için kullanır - reklam tıklamalarında ki bilgileri alır ve dönüşümlerin açılış sayfasının dışında ilişkilendirilebilmesi için birinci taraf çerezde saklar. 3 ay
_vwo_uuid_v2 VWO bu çerezi internet sitesindeki benzersiz trafiği hesaplamak için kullanır. 1 yıl
_ga_* Google Analytics bu çerezi sayfa görüntülemelerini saklamak ve saymak için kullanır. 2 yıl
_ga Google Analytics bu çerezi ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplamak ve sitenin analitik raporu için site kullanımını izlemek için kullanır. Çerez, bilgileri anonim olarak depolar ve benzersiz ziyaretçileri tanımak için rastgele oluşturulmuş bir numara atar. 2 yıl
_clck Microsoft Clarity bu çerezi, tarayıcının Clarity Kullanıcı Kimliğini ve söz konusu internet sitesine özel ayarları saklamak için kullanır. Bu, aynı internet sitesine yapılan sonraki ziyaretler sırasında gerçekleştirilen eylemlerin aynı kullanıcı kimliği ile ilişkilendirileceğini garanti eder. 1 yıl
_clsk Microsoft Clarity, bir kullanıcının sayfa görüntülemelerini tek bir oturum kaydında depolamak ve birleştirmek için bu çerezi kullanır. 1 gün
utsdb Zoho SalesIQ, ziyaretçinin internet sitesi davranışına ilişkin verileri kaydetmek için bu çerezi kullanır. Kalıcı
siqlsdb Zoho bu çerezi oturum için benzersiz bir kimlik oluşturmak için kullanır. Böylece internet sitesi, istatistiksel amaçlarla ziyaretçi davranışları hakkında veri elde edebilir. Kalıcı
CLID Microsoft Clarity bu çerezi, Clarity'nin kullanıcıyı Clarity kullanan herhangi bir sitede ilk kez gördüğünü belirlemek için kullanır. 1 yıl
user_referer_url Web sitesine gelen trafiğin kaynağını belirler. 30 gün
utm_email Web sitesine gelen trafiğin kaynağını belirler. 5 gün
utm_sms Web sitesine gelen trafiğin kaynağını belirler. 5 gün
paper Web sitesine gelen trafiğin kaynağını belirler. 5 gün
leivajutus_g ​​Web sitesine gelen trafiğin kaynağını belirler. 30 gün
leivajutus_m Web sitesine gelen trafiğin kaynağını belirler. 30 gün
_uetmsclkid Buradaki Microsoft Click ID (Microsoft Tıklama Kimliği), dönüşüm izlemenin doğruluğunu artırmak için kullanılır. 90 gün

Pazarlama çerezleri

Çerez Amaç Saklama süresi
MUID Bing, bu çerezi Microsoft sitelerini ziyaret eden benzersiz internet tarayıcılarını tanımak için kullanır. Bu çerez reklam, site analitikleri ve diğer işlemler için kullanılır. 1 yıl 24 gün
ANONCHK Microsoft Clarity bu çerezi, MUID'nin reklam için kullanılan bir çerez olan ANID'ye aktarılıp aktarılmadığını belirlemek için kullanır. Clarity ANID kullanmaz ve bu nedenle her zaman 0 olarak atanır. 10 dakika
b3e783bb62 Zoho bu çerezi SalesIQ sunucularının dahili yük dengelemesi için kullanır. oturum
_fbp Facebook bu çerezi, internet sitesini ziyaret ettikten sonra Facebook'ta veya Facebook reklamcılığı tarafından desteklenen bir dijital platformda reklam göstermek için kullanır. 3 ay

İnternet Sitesinde kullanılan çerezler zaman içinde değişebilir. İnternet Sitesini ziyaret ederek, işlevsellik gerekli çerezlerin kullanımını kabul etmiş olursunuz ve gerekli çerezlerin kullanımı için ayrı bir onay talep edilmez. Diğer tüm çerez türlerinin kullanımı için, İnternet Sitesi aracılığıyla onayınızı talep ederiz.
Cihazınızın internet tarayıcı ayarlarını değiştirerek ve kayıtlı çerezleri silerek istediğiniz zaman çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz.

5. Veri kaynakları ve erişim hakkı

İnternet sitesi ziyaretçilerinden ve hizmetlerimizin kullanıcılarından kişisel veriler alabiliriz (örneğin, bir Web sitesi ziyaretçisinin İnternet sitesi üzerinden bir LEI kodu kaydı, yenilemesi veya aktarımı için talep göndermesi halinde). Potansiyel müşterilerin (tüzel kişiler) irtibat kişileri hakkındaki kişisel verileri ticaret sicili ve diğer kamu kaynaklarından da elde edebiliriz.

Gizlilik Politikasında açıklanan kişisel verilere erişim yalnızca yönetim kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza özel mesleki yükümlülüklerini yerine getirmeleri için verilmektedir. Örneğin, LEI kodu kayıt taleplerine ilişkin veriler, müşteri hizmetleri ve operasyon uzmanları tarafından muayyen ticari görevlerini yerine getirmeleri amacıyla işlenmektedir.

Bazı durumlarda, bize belirli hizmetler sağlayan hizmet sağlayıcıları (örneğin BT hizmetleri, muhasebe hizmetleri, Haber Bülteni dağıtım hizmetleri) da sınırlı kapsamda kişisel verilere erişebilir.

Kişisel verileri genellikle Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki ülkelere aktarmayız. Bununla birlikte, Gizlilik Politikasının 2. Bölümünde açıklanan amaçlara ulaşmak için bu tür aktarımların kaçınılmaz olarak gerekli olması halinde, kişisel verileri yalnızca ikamet ettikleri ülke yeterli düzeyde kişisel veri koruması sağlayan (Avrupa Komisyonu bu konuda korumanın yeterliliğine ilişkin bir karar yayınlamıştır) ve/veya ilgili koruma düzeyine, örneğin standart veri koruma maddeleri ve/veya bağlayıcı kurumsal kuralların uygulanması gibi uygun önlemlerle ulaşılabilen Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki alıcılara aktarırız.

6. Veri sahibi hakları

Kişisel verilerinizin LEI Sicili tarafından işlenmesi ile ilgili olarak, GDPR'de belirtilmiş, aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Erişim hakkı

Sizinle ilgili hangi kişisel verileri, hangi yasal dayanakla ve ne şekilde işlediğimiz hakkında bilgi talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca hakkınızda işlenen kişisel verilerin bir kopyasını talep etme hakkına da sahipsiniz.

Düzeltme hakkı

Kişisel verilerinizdeki herhangi bir hatayı düzeltmemizi talep etme hakkına sahipsiniz (örneğin, kişisel verileriniz değiştiyse). Bu hak, hakkınızda işlediğimiz kişisel verilerin eksik olması, güncel olmaması veya başka bir şekilde yanlış olması durumunda kullanılabilir.

Unutulma hakkı

Aşağıdaki durumlarda kişisel verilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz:

  • işlenen kişisel verilerin işleme amacı için artık gerekli olmaması;
  • kişisel verilerin işlenmesine ilişkin rızanızı geri çekmeniz (işleme için yasal dayanağın rıza olması koşuluyla).

Kişisel verilerin işlenmesini kısıtlama hakkı

Aşağıdaki durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz:

  • kişisel verilerinizin geçerliliğine itiraz ederseniz;
  • kişisel verilerinizin işlenmesi için yasal dayanak bulunmadığının ortaya çıkması, ancak kişisel verilerin silinmesini talep etmemeniz;
  • kişisel verilere yasal bir talebi hazırlamak, sunmak veya savunmak için ihtiyaç duymanız.

İtiraz etme hakkı

Tarafımızdan otomatik olarak karar verilmesine ve doğrudan pazarlama ile ilgili kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verileri başka bir veri sorumlusuna aktarma hakkı

Kişisel verilerinizi rıza veya aramızdaki bir sözleşme ilişkisinden kaynaklanan bir yükümlülüğe dayanarak işliyorsak, kişisel verilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan bir formatta ve bilgisayarca okunabilir bir biçimde size sunmamızı talep etme hakkına sahipsiniz. Teknik olarak mümkünse, kişisel verilerinizi sizin belirttiğiniz başka bir veri denetleyicisine aktarmamızı talep etme hakkına da sahipsiniz.

İstediğiniz zaman rızanızı geri çekme hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı rıza ise, rızayı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Rızanın geri çekilmesinin, geçerli rızaya dayanan önceki veri işlemenin yasallığını etkilemediğini lütfen unutmayın.

Yukarıda açıklanan hakları kullanmak için lütfen [email protected] adresinden bizimle iletişime geçin. Lütfen veri sahibi haklarının mutlak olmadığını ve her talep için geçerli veri koruma mevzuatının talebinizi karşılamamıza izin verip vermediğini ve ne ölçüde izin verdiğini değerlendirmemiz gerektiğini unutmayın. Talebinizi aldıktan sonra bir ay içinde yanıtlayacağız. Talebe bir ay içinde yanıt vermenin mümkün olmaması halinde, talebin alınmasından itibaren bir ay içinde sürenin uzatıldığını ve nedenini size bildirerek yanıt verme süresini iki ay daha uzatabiliriz.

7. Sorular ve Şikayetler

Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili herhangi bir sorunuz veya şikayetiniz olması durumunda, lütfen [email protected] adresinden bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Soru veya şikayetinizi aldıktan sonra bir ay içinde tarafınıza yanıt vereceğiz.

Aldığınız cevabı kabul etmiyorsanız, Veri Koruma Denetleme Kurulu'na şikayette bulunma hakkına sahipsiniz (adres: Tatari 39, Tallinn 10134; e-posta: [email protected]; telefon: +372 627 4135) ve ülkenizdeki ilgili veri koruma otoritesi ile de iletişime geçebilirsiniz.

Avrupa Birliği'ndeki diğer veri koruma yetkililerine ilişkin bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

8. Gizlilik Politikasının Güncellenmesi

Hem yürüttüğümüz veri işleme faaliyetlerinin hem de ilgili dokümantasyonun basit, açık ve şeffaf olmasını ve mevzuatta ve en iyi veri koruma uygulamalarında belirtilen tüm gereklilikleri karşılamasını sağlamak için sürekli çaba gösteriyoruz. Bu doğrultuda, bu Gizlilik Politikasını düzenli olarak güncelliyor, düzenliyor ve geliştiriyoruz.

Bu Gizlilik Politikasının güncel versiyonunu her zaman İnternet sitemizde bulabilirsiniz.

Son güncelleme: 02.02.2024